Billeder

Vi lægger gerne gode billeder ind på vores hjemmesiden, så hvis du får taget et godt billede af dig og din fangst fra vores sø, vil vi meget gerne modtage det pr. mail via: info@putandtake-langeland.dk

Skriv gerne dit navn, dato, fangst og vægten på din fangst.


maj 2006 sommeren 2014